53- Pinea3 Living Organizations International Congress 2017 Second Edition and Universitat Central de Catalunya

Pinea3 International Congress 2016 in Change Management. Leadership Development, Business Strategy and Organizational Culture

 

“Fostering innovative ideas, good practices and valuable relationships”

(La versió en Català està disponible més avall) (La versión en Español está disponible más abajo)

 

The second edition of our International Congress celebrated on March 7th, 2017 at the Universitat Central de Catalunya (FUB) in Manresa (Barcelona) has been a full success in terms of participation, contents and organization. More than 100 persons participated in this international congress on leadership development, organizational culture change and change management.

 

Along the journey 9 speakers from USA, UK, Germany, Italy, Greece and Catalunya carried out very participative and dynamic presentations on subjects like change management models, organizational culture change, leadership models, the global movements on conscious leadership and capitalism, emotional intelligence and neuroscience applied to management, openness and resistance to change, monitoring and evaluation systems and barriers to collaboration in teams.

 

The Congress has had relevant support from its partners: the Fundació Universitaria del Bages (FUB) as Universitat Central de Catalunya and the international consulting firm TAGA (www.taga.net) and specialized in leadership development, business strategy and organizational culture change. TAGA is based in Barcelona and has presence in Mexico and Colombia, as well as operational capacity in Europe, Latin America and the USA.

Pinea3 Living Organizations International Congress 2017 speakers

Pinea3 Living Organizations International Congress 2017 speakers

See the videos from the Speakers here:  http://www.umanresa.cat/en/pinea3

52- Pinea3 Living Organizations International Congress 2017 Segona edició i la Universitat Central de Catalunya

Pinea3 International Congress 2016 en Gestió del Canvi. Desenvolupament del Lideratge, Estrategia i Cultura Organitzacional

“Fostering innovative ideas, good practices and valuable relationships”

(“Fomentant idees innovadores, bones practiques i relacions valuoses”)

(La versión en Castellano está disponible más abajo) (The English language version is available below)

La segona edició del Pinea3 Living Organizations International Congress es va celebrar el dimarts 7 de Març a la seu de la FUB- Fundació Universitària del Bages (Universitat de Manresa) amb un rotund èxit de participació, continguts i organització. Unes 100 persones van participar en aquest congres internacional sobre desenvolupament del lideratge, cultura organitzacional i gestió del canvi en les organitzacions i empreses.

 

Al llarg de la jornada 9 ponents provinents de països com Estats Units, Gran Bretanya, Alemanya, Italià, Grècia i Catalunya van realitzar ponències molt participatives on el públic assistent va poder interactuar i fins i tot experimentar els continguts sobre models de gestió del canvi, canvi cultural, diversos models de lideratge, els moviments globals sobre  lideratge i capitalisme conscient, la intel·ligència emocional i neurociència aplicada a la gestió, l’obertura al canvi i resistències al mateix, els sistemes de mesura del canvi, així com les barreres que trobem a la col·laboració en equips i departaments.

 

Alguns dels comentaris dels assistents varen destacar que “el congres m’ha aportat informació molt innovadora, reflexions valuoses i, especialment, ha deixat en nosaltres un alè d’optimisme i una gran motivació per entomar aquelles reformes i canvis que volem fer a l’empresa però pels que fins ara no teníem o no coneixíem les eines per fer-ho”

 

Han donat suport al Congress com a partners la FUB (Fundació Universitària del Bages) com a Universitat de Central de Catalunya, i l’empresa internacional de consultoria TAGA (www.taga.net) especialitzada en desenvolupament del Lideratge, Estratègia i Cultura, que també ha estat col·laborant activament amb la FUB els darrers anys a través de programes especialitzats per empreses del Bages i la Catalunya central. TAGA està basada a Barcelona i te presència pròpia a Mèxic, Colombia així com capacitat operativa a Europa, Amèrica Llatina i USA.

Pinea3 Living Organizations International Congress 2017 speakers

Pinea3 Living Organizations International Congress 2017 speakers

 

Podeu visualitzar les presentacións dels conferenciants aquí: http://www.umanresa.cat/en/pinea3

51- Pinea3 Living Organizations International Congress 2017 Segunda edición y la Universitat Central de Catalunya

Pinea3 International Congress 2017 en Gestión del Cambio. Desarrollo del Liderazgo, Estrategia y Cultura Organizacional

 

“Fostering innovative ideas, good practices and valuable relationships”

(“Fomentando ideas innovadoras, buenas prácticas y relaciones valiosas”)

 

(Version in English language above. La versió en Català la trobareu més amunt)

 

 

La segunda edición del Pinea3 Living Organizations International Congress se celebró el pasado martes 7 de marzo de 2017 en la sede de la FUB (Fundació Universitaria del Bages) en Manresa con un rotundo éxito de participación, contenidos y organización. Unas 100 personas participaron en este congreso internacional sobre desarrollo del liderazgo, cultura y gestión del cambio en las organizaciones y empresas.

 

A lo largo de la jornada 9 ponentes provenientes de Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Italia, Grecia y Cataluña realizaron ponencias muy participativas en las que el público asistente pudo interactuar e incluso experimentar los contenidos expuestos sobre modelos de gestión del cambio, cambio cultural, diversos modelos de liderazgo, los movimientos globales sobre liderazgo y capitalismo consciente, la inteligencia emocional y neurociencia aplicada a la gestión del cambio, la apertura y resistencias al cambio, sus sistemas de medida y evaluación, así como las barreras a la colaboración en equipos y departamentos.

 

Algunos de los asistentes destacaron que “el congreso me ha aportado información muy innovadora, reflexiones valiosas y, especialmente, han dejado en nosotros un aliento de optimismo y una gran motivación para afrontar aquellas reformas y cambios que deseamos hacer en la empresa pero que hasta ahora no teníamos o no conocíamos herramientas para hacerlo”.

 

Han dado soporte al Congreso partners como la FUB- Universitat Central de Catalunya i la empresa de internacional de consultoría TAGA (www.taga.net) especializada en desarrollo del liderazgo, Estrategia y Cambio Cultural. TAGA está basada en Barcelona y tiene presencia propia en México y Colombia, así como capacidad operativa en Europa, América Latina y USA.

Pinea3 Living Organizations International Congress 2017 speakers

Pinea3 Living Organizations International Congress 2017 speakers

 

Podeis visualizar las conferencias aquí: http://www.umanresa.cat/en/pinea3

50- Pinea3 Living Organizations International Congress 2016

“Sharing knowledge across boundaries”

Pinea3 as an international centre for the development and promotion of Living Organizations has organized its first International Congress in Castelldefels, Barcelona (21-22 July, 2016)

“Sharing knowledge across boundaries” was the inspirational theme for this Congress on Leadership Development and Organizational Development. Speakers from USA, UK, Italy and Spain shared research and best practices from the consulting business in a warm and congenial atmosphere.

 

 

 

49- Pinea3 evolved to be a center for the development and promotion of Living Organizations

OES - Organizational Energy SystemPinea3 was founded in 2009 as a community of business practitioners that developed and shared knowledge, methodologies and business experiences in the field of Organizational Development, Culture and Leadership.

Based on the principle that all organizations are living systems, Pinea3 created and developed the Organizational Energy System (OES)® among other tools and principles and developed a consulting business underpinned by these concepts and methodology.

In 2014 Pinea3 Living Organizations evolved to be a center for the development and promotion of Living Organizations. We pursue our mission through:

  •  the organization of events,
  •  the development of Organizational Development tools and models,
  •  training
  •  thought leadership.

We aim to be an international platform that fosters innovative ideas, good practices and valuable relationships. Pinea3 empowers an open consulting business model by supporting both practitioners and developers.