21. Organizational Wellbeing – Benestar Organitzacional

An energetic view. Xavier Tarré (partner and co-founder) of Pinea3 gives a talk about wellbeing at organizations, at the Psychologists Association of Barcelona (Col.legi de Psicòlegs de Barcelona). All organizations are living entities and, hence, they have different levels of vital energy. This is the starting point to show how wellbeing depends on a set of variables and how being conscient of this systemic view allows a further understanding of how organizations function.

 

Una Visió Energètica. Ponència de Xavier Tarré -soci de Pinea3- en la I Jornada de Benestar a la Feina. “Potenciant les persones, potenciem les empreses”, organitzada pel Col.legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. A través de la visió de que totes les organitzacions són sistemes vius amb un nivell de energia vital, en la exposició de Pinea3 es mostra com el benestar depen d’un conjunt de variables en conjunt i que cal prendre consciència d’aquesta visió sistèmica per entendre el seu funcionament.

 

COM RADIO (Jordi Sacristán) – Entrevista a Xavier Tarré sobre el benestar emocional a les empreses.